Bron: Volksgezondheidenzorg.info, 2018

Bijna 85% ICT-ers zit meer dan 6 uur per dag achter beeldscherm
In 2018 zat bijna 85% van de werknemers in de ICT meer dan 6 uur per dag achter een beeldscherm. Dit percentage is ruim 7 keer zo hoog als in de horeca (12,1%). In de zakelijke, bestuurlijke en financiële sectoren zat ook meer dan 50% van de werknemers langer dan 6 uur per dag achter een beeldscherm. In de sector landbouw maakt ruim de helft van de werknemers (52,3%) veel herhalende bewegingen. In het onderwijs maken de minste werknemers herhalende bewegingen (12,6%) (NEA 2018).

22% bouwwerknemers werkt regelmatig in een ongemakkelijke houding
Veel werknemers in de bouwsector staan regelmatig bloot aan allerlei vormen van fysieke belasting: in 2018 werkte ruim één op de vijf werknemers in de bouwsector regelmatig in een ongemakkelijke werkhouding (22%). Ook zetten veel werknemers in de bouw regelmatig veel kracht (33,8%) en staan veel werknemers bloot aan trillingen door voertuigen, apparaten of gereedschap (27,6%). Deze vormen van fysieke belasting komen het minste voor in de financiële sector en in de ICT (NEA 2018).

Ruim 40% werknemers horeca in aanraking met waterige oplossingen
In 2018 kwam 42,9% van de werknemers in de horecasector regelmatig in aanraking met waterige oplossingen, gevolgd door werknemers in de zorg (28,6%). Daarnaast werden werknemers in de horeca ook het meest blootgesteld aan stoffen op de huid (19,6%), zoals contact met warme dranken. Werknemers in de zorg werden juist het meest blootgesteld aan besmette personen, dieren of materialen (17,6%). Werknemers in de bouw (17,9%), industrie (17,2%) en vervoerssector (14,5%) werden het meest blootgesteld aan het inademen van stoffen. In de ICT en de financiële sector kwamen al deze belastende omgevingsfactoren het minste voor (NEA 2018).

Een op de vijf werknemers in de industrie werkt in omgeving met lawaai
In 2018 werkte één op de vijf werknemers van de industriële sector regelmatig in een lawaaierige omgeving (20,4%). In deze omgeving is er zoveel lawaai dat er hard gesproken moet worden om verstaanbaar te zijn. Ook veel werknemers in de bouw worden regelmatig blootgesteld aan lawaai (15,7%). In de vervoersector wordt het vaakst gevaarlijk werk verricht (34,6%). Dit is werk waarbij er een kans bestaat op bijvoorbeeld uitglijden, beknelling, vallen van een hoogte of agressie. Gevaarlijk werk komt relatief ook veel voor in de bouwsector en in de horeca (NEA 2018).