Use it or lose it

Door alle technologische ontwikkelingen wordt het de mens steeds makkelijker gemaakt. We zijn doorlopend op zoek naar manieren die handelingen en processen slimmer of efficiënter maken voor ons. Het is een natuurlijke zoektocht, gemak dient de mens immers. De keerzijde hiervan is dat we bij veel dingen niet zelf meer hoeven na te denken omdat iemand anders dat al heel slim heeft gedaan voor ons. We hoeven ons steeds minder in te spannen door alle vernuftige hulpmiddelen die we dagelijks gebruiken. Hier vanuit is het use it or lose it principe ontstaan. Als we zelf niet nadenken, verslapt onze alertheid. Als we niet bewust bewegen, verslappen onze spieren. Kortom, we worden zowel mentaal als fysiek lui. Use it or lose it betekent dat wij ons hiervan bewust moeten zijn, dat we onze leef- en werkhouding actief moeten benaderen zodat we niet verslappen. Aan dit activeringsprincipe ontleent ErgoZit haar bedrijfsfilosofie. Enerzijds adviseert en verkoopt het bedrijf slim uitgekiend ergonomisch meubilair en anderzijds helpen de adviseurs van ErgoZit bedrijven en instellingen bij de implementatie van een verbeterde werkhouding in hun organisatie.

ErgoZit is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van arbeid en gezondheid. De ergo-specialisten van het bedrijf hebben een medische achtergrond en met de kennis van het menselijk bewegingsapparaat, hebben zij een aantal unieke interventies en trainingen ontwikkeld die mensen in een werkomgeving ten goede komt. Zij zijn in staat mensen met fysieke problemen sneller te laten herstellen. De ergo-experts willen iedere opdracht toekomstbestendigheid meegeven, of het nu gaat om de individuele aanschaf van een ergonomische bureaustoel of de training van een gehele organisatie. Zij vinden dat een verbeterde zit- en werkhouding pas succesvol is, als die actief en duurzaam wordt uitgevoerd. Pas dan kunnen lichamelijke klachten en ziekteverzuim effectief worden voorkomen. Pas dan kunnen de inzetbaarheid en de prestaties van medewerkers echt worden vergroot. Het (re-)vitaliseren en optimaal laten presteren van mensen in een werkomgeving is de kern van ErgoZit’s missie.

Onze uitgangspunten:
• Werken vanuit het ‘use it or lose it’ principe
• 24/7 benadering waarbij zowel fysieke als mentale en sociale aspecten belicht worden
• Iedere medewerker heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het behoud van zijn of haar vitaliteit
• Van klacht naar gedrag
• Géén therapie, Ergo Zit pakt klachten aan bij de bron en geeft mensen de regie in eigen handen

Wilt u meteen actie ondernemen? Gebruik dan het formulier hieronder.