De inhoud van deze website en andere uitingen van ErgoZit BV op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de inhoud en opbouw van de website en andere uitingen van ons besteden, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. Ook wij zijn mensen, ook wij kunnen foutjes maken.

Als de op ergozit.nl of via andere ErgoZit-uitingen verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen wij die zo snel mogelijk te corrigeren. De informatie op de website wordt doorlopend aangevuld en/of aangepast. ErgoZit BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds wijzigen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ErgoZit BV is het de gebruiker van deze website of van andere ErgoZit-uitingen niet toegestaan inhoudelijke informatie en beeldmateriaal te gebruiken.