Omdat wij geloven in de grip op eigen gezondheid en vitaliteit

ErgoZit is een toonaangevend adviesbureau met 20 jaar ervaring op het gebied van arbeid en gezondheid. Middels een aantal unieke door ons ontwikkelde interventies en trainingen zijn wij in staat om een medewerker met fysieke problemen sneller te laten herstellen en zodoende het ziekteverzuim te reduceren dan wel te voorkomen. Daarnaast worden ook de inzetbaarheid en de prestaties van uw medewerker vergroot door een verbeterd gevoel van vitaliteit en welbevinden.

Het vitaliseren en optimaal laten presteren van mensen in een werkomgeving is de kern van onze dagelijkse werkzaamheden. Vanuit een sterk ontwikkelde visie; ‘Use it or lose it’ worden diensten en producten ingezet om dit te realiseren. Het stimuleren en vergroten van de Self Agency – de wil om zelf de verantwoordelijkheid te nemen over het eigen functioneren – is hierbij essentieel voor een blijvend positief resultaat. Evenals het bevorderen van de Self Efficacy waarmee wordt bedoeld de mate waarin iemand in staat is de voorgenomen verandering vorm te geven. Alleen dan kan een toekomstgerichte verbetering succesvol zijn en blijven.

Samenvattend:
• Werkend vanuit het ‘Use it or lose it’ principe
• 24/7 benadering waarbij zowel fysieke als mentale en sociale aspecten belicht worden
• Iedere medewerker heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het behoud van zijn of haar vitaliteit
• Van klacht naar gedrag
• Géén therapie, ErgoZit pakt klachten aan bij de bron en geeft u de regie in handen

ErgoZit team

David Joosen

'Als je begrijpt wat je klachten inhouden dan pas kun je er zelf ook iets aan veranderen.'

Maarten van Zon

'Maak nu tijd vrij om te bewegen dan hoeft u later geen tijd vrij te maken om ziek te zijn.'

Eveline van Zon-Veraart

'Voor een gezonde zithouding is een goede stoel nodig maar ook bewust zitgedrag.'