Van gedegen productadvies tot compleet werkplekonderzoek

ErgoZit ziet ergonomie als het geheel van keuzes die het functioneren van de mens in een (werk)omgeving optimaliseert. Wilt u toekomstgericht en functioneel uw werkomgeving optimaliseren dan adviseert ErgoZit u graag vanuit dat bredere perspectief. Maar ook als u gericht op zoek bent naar een bureaustoel of een zadelkruk bijvoorbeeld kunt u bogen op de kennis van de specialist. ErgoZit is benieuwd naar de reden achter uw zoektocht. Spelen er pijnklachten of zijn er andere problemen? Blijven de werkprestaties achter? Zijn er Arbonormen of Arbobesluiten die u dwingen actie te ondernemen? De Vughtse expert adviseert u bij uw productkeuze, bij de juiste zithouding, bij het gezond zitten, bij het instellen van uw werkmeubilair en het inrichten van uw werkplek.

ErgoZit ondersteunt u op maat op basis van uw vraag. Indien wenselijk verricht de expert een individueel of collectief werkplekonderzoek. ErgoZit verzorgt ook diverse opleidingen en trainingen. Betreft uw situatie een specifieke branche of behoefte, vraag dan eveneens ErgoZit om advies. Naast het optimaliseren van kantoorwerkplekken, heeft het bedrijf gerichte ervaring in specifieke toepassingen zoals in de medische sector, in industriële omgevingen, in laboratoria, in cleanrooms en in schokvrije werkplekken (ESD). De ErgoZit adviseur toont ook de beste stoelen en andere ergonomische hulpmiddelen bij specifieke persoonskenmerken zoals zwaarlijvigheid of bijzondere lengte. Het advies kent doorgaans de volgende hoofdpunten:

  • Vraaggesprek waarin het 24/7 ritme van de betrokken werknemer duidelijk wordt.
    Hierdoor wordt inzicht verkregen in de provocerende en verlichtende momenten op het klachtenbeeld
  • Informatieverstrekking over de werking van het menselijk lichaam, spierplasticiteit en het use it or lose it principe
  • Samen met betrokkene verbeteren van de omstandigheden die het klachtenbeeld mogelijk onderhouden
  • Stimuleren van de eigen regie met betrekking tot de gezondheid

Verantwoorde werkomstandigheden conform arbowetgeving

Binnen de Arbowetgeving worden diverse categorieën onderscheiden waaronder kantoormeubilair, werkhouding, verlichting en beeldschermapparatuur. De regels zijn opgesteld om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor werknemers te minimaliseren. Aan de hand van Arbonormen en Arbobesluiten die zijn gebaseerd op Europese richtlijnen, kan een werkgever invulling geven aan een verantwoord beleid. Werknemers moeten hun werk kunnen uitvoeren zonder de kans op fysieke of mentale klachten. Een slechte werkplek kan leiden tot gezondheidsklachten en tot verzuim. Toch is de realisatie van een optimale werkplek een gedeelde verantwoordelijk van werkgever en -nemer. De werkgever kan een ergonomisch verantwoorde werkomgeving creëren maar de gebruiker ervan dient die naar behoren aan te wenden. Als u meer wilt weten over de wijze waarop uw werkomgeving aan de jongste arbowetgeving aangepast kan worden, dan praat een van de ErgoZit-adviseurs u graag bij.