Als werkdruk de werkhouding bepaalt, gaat het vaak mis

Bij ergonomie in de zorg denken we snel aan allerlei hulpmiddelen zoals een tillift, een glijzeil of een in hoogte verstelbaar bed. Deze hulpmiddelen zijn erg praktisch maar ze zijn zeker niet de enige componenten van een gezonde werkomgeving in de zorg. Het gedrag en het bewustzijn van de medewerker of zorgverlener zelf, zijn minstens zo bepalend. Van het inzicht in het houdings- en bewegingsapparaat kan een zorgverlener veel profijt hebben evenals van kennis over trek-, duw- en tiltechnieken. Het inzicht in de eigen fysieke en mentale belastbaarheid versus de kennis over de heersende normen bepalen ook voor een groot deel de veilige en verstandige werkhouding. Er zijn uitgekiende ergonomische hulpmiddelen die de zorgtaken vergemakkelijken maar de zorgverlener zelf bepaalt of het werk verantwoord wordt uitgevoerd.
In de praktijk wint de werkdruk het té vaak van de juiste werkhouding. Dan worden niet de juiste voorzorgsmaatregelen genomen of de juiste tiltechnieken en hulpmiddelen toegepast. Er wordt té vaak een beroep gedaan op de algehele conditie (belastbaarheid) van de medewerker waarbij er telkens grenzen worden overschreden. Zolang het gestel en het gevoel van vitaliteit van de zorgverlener voldoende is, wordt deze werkhouding maar moeilijk doorbroken. Totdat het misgaat. Totdat de toegenomen werkdruk, afgenomen concentratie of een andere oorzaak tot klachten leiden. ErgoZit daagt medewerkers in de zorg uit zichzelf als ’topsporters’ te gaan zien en zichzelf de vraag te stellen: ‘Wat heb ik nodig om mijn werk zo goed mogelijk uit te voeren met een verantwoorde fysieke en mentale belasting?’ Alleen met de juiste balans tussen taken, belastbaarheid en hulpmiddelen komt men tot een verantwoorde werkhouding en -uitvoering. Zorg voor anderen maar zorg ook voor jezelf. Kies voor een goede mix van inspanning en ontspanning. Ga voor een verstandig 24-uursritme, dus ook buiten de werkzaamheden.

ErgoZit adviseert zorgorganisaties de gezonde en veilige werkhouding van werknemers te stimuleren met behulp van een ergocoach. Deze speciaal hiertoe opgeleide persoon kan collega’s sturen op ergonomische toepassingen in de zorg en de organisatie gezonder laten functioneren waarbij klachten verminderen en zelfs voorkomen kunnen worden.