Ergonomie is ‘de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving’. ErgoZit ziet het als het geheel van keuzes die het functioneren van de mens in een (werk)omgeving optimaliseert. Lees meer.