Vraaggesprek

Tijdens het vraaggesprek, in medische termen ook wel anamnese genoemd, gaan wij dieper in op uw klachten. Het zal waarschijnlijk ook niet de eerste keer zijn dat u hierover vertelt. De meeste mensen die ons bezoeken hebben al meerdere specialisten gezien.

Gedurende dit vraaggesprek gaan wij in op de ontstaanswijze van de klachten, het verloop gedurende 24 uur en wat er tot nu toe aan gedaan is of beter, wat heeft u er tot nu toe zelf aan gedaan. Daarnaast is belangrijk dat wij inzicht krijgen in de provocerende en verlichtende momenten gedurende uw dagelijkse activiteiten. Tot slot zijn kennis over uw werkzaamheden, hobbies, sport en werkplek nodig om u straks goed te kunnen adviseren.

Het Werkplekonderzoek Ergo Zit