Lichamelijk onderzoek

Dit lichamelijk onderzoek is een logisch vervolg op het intakeformulier en vraaggesprek; wij willen weten hoe u beweegt, wat is de conditie van uw spieren en waar zit de pijn. Uiteraard zullen de bij ons werkzame fysio-, en of manueeltherapeuten u van te voren vragen of u wilt meewerken aan een dergelijk onderzoek.

Met behulp van gerichte testen wordt uw lichamelijk functioneren bepaald. Uitgangspunt tijdens dit deel van het onderzoek is te bepalen wat uw functionele belastbaarheid is. Aan bod komen; bewegelijkheid, spierkracht, coordinatie en conditie.

Het Werkplekonderzoek Ergo Zit